F1 代杂交种仙客来

仙客来品种样册

专业种植户l | 产品目录 | 美蒂丝®系列的混色

美蒂丝®系列的混色

美蒂丝®

温室和室外种植的优良品种

  • 花盆的大小 : Ø 6 - 12 cm
  • 理想上市期 : 八月到三月

4900 - 混色


4013 密实亮红色 5 %
4021 密实鲜橙红色 3 %
4050 橙红玫瑰色 3 %
4062 红喉浅玫瑰色 4 %
4067 紫喉淡紫色 4 %
4072 海棠红和鲜海棠红色 3 %
4073 海棠红和鲜海棠红色 (试验品种)" 2 %
4080 水彩海棠红色 2 %
4096 深紫色 15 %
4107 深品红色 5 %
4120 纯白色 7 %
4950 银饰叶混色 32 %
4910 火焰纹混色 10 %
*4999 红色 (试验品种) 5 %

* 单色不供应

4925 - 夏季混色


4011 密实鲜红色 5 %
4013 密实亮红色 10 %
4021 密实鲜橙红色 5 %
4062 红喉浅玫瑰色 8 %
4071 鲜海棠红色 7 %
4073 海棠红和鲜海棠红色 (试验品种)" 3 %
4080 水彩海棠红色 4 %
4096 深紫色 13 %
4107 深品红色 5 %
4121 改良纯白色 10 %
4910 火焰纹混色 25 %
*4999 红色 (试验品种) 5 %

4950 - 银饰叶混色


4210 银饰叶鲜红色 20 %
4220 银饰叶品红色 7 %
*4999 银饰叶深品红色 (试验品种) 3 %
4225 银饰叶纯白色 11 %
4230 银饰叶橙红色 10 %
4235 银饰叶鲜橙红色 5 %
4270 银饰叶鲜红棠红色 10 %
4285 银饰叶波斯玫瑰红 10 %
4290 银饰叶紫色 10 %
*4295 银饰叶深紫色 (试验品种) 10 %
*4999 深紫色 (试验品种) 4 %

4590 - 蕾丝贝贝混色


*4999 蕾丝贝贝橙红玫瑰色 15 %
*4999 蕾丝贝贝海棠红色 11 %
*4999 蕾丝贝贝浅海棠红色 4 %
*4999 蕾丝贝贝紫色 25 %
*4999 蕾丝贝贝品红色 20 %
*4999 蕾丝贝贝纯白色 25 %

* 单色不供应

4960 - 混色 美蒂丝® 梦幻花型


4311 梦幻阿蒂克红色 (试验品种) 5 %
4315 梦幻红色和海棠红色 15 %
4320 梦幻鲜橙红色 20 %
4386 改良梦幻深品红色 (试验品种) 30 %
4395 梦幻深紫色 30 %

4961 - 冬季梦幻混色


4995 *冬季梦幻红色 (试验品种) 25 %
4995 *冬季 梦幻鲜海棠红色 (试验品种) 25 %
4995 *冬季梦幻品红色 (试验品种) 25 %
4995 *冬季梦幻深紫色 (试验品种) 25 %

* 单色不供应

各系列的混色

斯玛蒂兹

美蒂丝®

迪亚尼斯

拉蒂尼亚®

哈里奥®

Morel Diffusion SAS

2565 rue de Montourey
83600 Fréjus
FRANCE

总机 : + 33 (0)4 94 19 73 00
出口部电话 : +33 (0)4 94 19 73 04
传真 : +33 (0)4 94 19 73 19